FOR STARTUPS

Landing Page Design
& Development

With our extensive experience in web development, we can easily create an informative, stylish, and efficient landing page tailored for your business.

Phát triển Doanh Nghiệp.
Tiếp kiệm chi phí.

Vì cửa hàng của bạn cần các giải pháp quy mô lớn hơn, bạn chuyển sang các công cụ phù hợp vào đúng thời điểm. Bạn sẽ không phải nâng cấp lên các gói đắt tiền hơn hoặc trả tiền cho các tính năng không làm tăng giá trị cho doanh nghiệp của mình. Theo dõi chi phí của bạn bằng cách chỉ chi tiêu cho những thứ quan trọng.

Gia tăng lượng khách hàng tiềm năng.

Sử dụng leads page thu thập danh sách khách hàng chất lượng, thực sự có nhu cầu về sản phẩm hay dịch vụ, để chuyển tiếp qua giai đoạn chăm sóc, tư vấn.

Phân biệt Landing Page và Website.

Landing Page và Website là hai loại trang khác nhau và cả hai đều được sử dụng trong bán hàng online. Tuy nhiên, website có nhiều trang con nên khách hàng vào website có hành vi khám phá mà quên đi mục tiêu mua hàng. Còn landing page là web đơn, tồn tại độc lập, chỉ nói đến một sản phẩm cụ thể nên tập trung thuyết phục khách hàng đặt mua ngay trên trang

Quảng bá sự kiện.
hội thảo đa kênh.

Sử dụng trang landing page đưa thông tin sự kiện đến những người quan tâm để gia tăng lượt đăng ký, đồng nghĩa danh sách khách hàng tiềm năng phát triển hơn.

Hãy làm việc
cùng nhau.