Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội 2023: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube

Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội dường như thay đổi liên tục. Kích thước ảnh Facebook ads là thông tin mà designer cần phải biết để thiết kế hình ảnh hợp lý. Kích thước hình ảnh trên mạng xã hội 2022: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, social media planning mới hiệu quả trong việc thu hút khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, không khó nếu bạn tham khảo hướng dẫn này về kích thước hình ảnh trên mạng xã hội!

Dưới đây là các kích thước hình ảnh trên mạng xã hội gần đây nhất, tính đến năm 2022.

Kích thước hình ảnh Facebook

Profile photo: minimum of 180 x 180 px
Cover photo: 820 x 310
Link post: 1,200 x 628
Photo: 1,200 x 628
Group cover photo: 1,640 x 859
Event cover photo: 1,920 x 1,080

bb1bd6 1010fa515bb648d9b248495ab4cf6f27 mv2
Lời khuyên
 • Để tránh bất kỳ sự nén hoặc biến dạng nào, hãy tải lên tệp JPG hoặc PNG.
 • Sử dụng các kích thước pixel được đề xuất để có thời gian tải nhanh nhất.
 • Ảnh hồ sơ và ảnh bìa có biểu trưng hoặc văn bản hoạt động tốt nhất khi được tải lên dưới dạng tệp PNG.
 • Đừng kéo để đặt lại vị trí khi bạn đã tải lên ảnh bìa của mình.

Kích thước hình ảnh Facebook cho quảng cáo:

 • Kích thước cho quảng cáo Nguồn cấp dữ liệu Facebook: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 600 x 600 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo Cột bên phải của Facebook: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 254 x 133 pixel. Tỷ lệ 1: 1. (Hãy nhớ: Đây là định dạng quảng cáo chỉ dành cho máy tính để bàn.)
 • Kích thước hình ảnh Facebook cho Bài viết tức thời: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh cho quảng cáo Facebook Marketplace: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh cho Tìm kiếm trên Facebook: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Kích thước tối thiểu 600 x 600 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước hình ảnh Facebook cho Tin nhắn được Tài trợ: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1,91: 1: 1: 1. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo hộp thư đến Messenger: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 1: 1. Kích thước tối thiểu 254 x 133 pixel. Kích thước tệp tối đa là 30 MB.
 • Kích thước cho quảng cáo Câu chuyện trên Messenger: 
  Ít nhất 1080 x 1080 pixel. Tỷ lệ 9:16. Chiều rộng tối thiểu 500 pixel.

Kích thước hình ảnh trên Instagram

Khả năng Instagram để nâng cao doanh nghiệp của bạn là vô tận, chẳng hạn như sử dụng các thẻ bắt đầu bằng # phổ biến hoặc làm việc với những người có ảnh hưởng trên Instagram, vì vậy bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn đã có nền tảng tập trung vào hình ảnh. Instagram cung cấp ba kích cỡ để chia sẻ ảnh và video. Bạn có thể sử dụng công cụ thay đổi kích thước hình ảnh này để đảm bảo rằng bạn nhận được từng cái một cách hoàn hảo.

Profile Photo: 110 x 110 px
Square: 1,080 x 1,080
Vertical: 1,080 x 1,350
Landscape: 1,080 x 566

Instagram size

Kích thước hình ảnh trên YouTube

YouTube rõ ràng là một nền tảng dành riêng cho video chứ không phải ảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên chú ý đến những nền tảng có sẵn cho mình. Biểu tượng kênh, hình thu nhỏ video và ảnh kênh của bạn yêu cầu kích thước cụ thể, vì vậy hãy đảm bảo bạn làm đúng kích thước.

Channel profile photo: 800 x 800 px
Cover Photo: 2,560 x 1,440
Video Thumbnail: minimum 1280 x 720

Youtube image size

Kích thước hình ảnh Pinterest

Pinterest thực sự sẽ không là gì nếu không có hình ảnh, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ tìm thấy các kích thước rất cụ thể cho các bức ảnh khác nhau.

Profile photo: 165 x 165
Pin on page: 236 width
Pin on board: 236 width
Large thumbnail: 222 x 150
Small thumbnail: 55×55

Pinterest image size